Vapen verhoogt het risico op hartfalen

Uit onderzoek blijkt dat vapen, zelfs één keer, het risico op hartfalen verhoogt.

Vapen verhoogt het risico op hartfalen
Nieuw onderzoek koppelt vapen aan een hoger risico op hartfalen.

  • Meer dan 64 miljoen mensen over de hele wereld lijden aan hartfalen.
  • Hartfalen kan optreden als de hartspier op de een of andere manier beschadigd raakt, bijvoorbeeld door ziekte, hoge bloeddruk of het roken van sigaretten.
  • Een nieuwe studie van onderzoekers van MedStar Health zegt dat mensen die e-sigaretten gebruiken een veel hoger risico hebben op het ontwikkelen van hartfalen vergeleken met degenen die nog nooit hebben gedampt.

Wereldwijd lijden ruim 64 miljoen mensen aan hartfalen – een cardiovasculaire aandoening waarbij de hartspier niet genoeg bloed naar het lichaam kan pompen.

Hartfalen kan optreden als de hartspier beschadigd raakt door een infectie, illegaal drugsgebruik, hoge bloeddruk, een aangeboren hartafwijking, een hartaanval, een onregelmatig hartritme, bepaalde ziekten, waaronder diabetes en coronaire hartziekte, en het roken van sigaretten.

Nu meldt een nieuwe studie, gepresenteerd op de jaarlijkse wetenschappelijke sessie van het American College of Cardiology deze maand, dat mensen die e-sigaretten gebruiken een veel hoger risico hebben op het ontwikkelen van hartfalen vergeleken met degenen die nog nooit hebben gedampt..

De resultaten van dit onderzoek moeten nog worden gepubliceerd in een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift.

Het gebruik van e-sigaretten verhoogt het risico op hartfalen met 19%

Volgens Yakubu Bene-Alhasan, MD, MPH, arts bij MedStar Health in Baltimore en hoofdauteur van dit onderzoek, is er, hoewel er enkele onderzoeken zijn uitgevoerd naar het verband tussen vapen en hart- en vaatziekten, een kenniskloof als het gaat om hartfalen.

“Hartfalen is een aandoening met een hoge morbiditeit en mortaliteit”, legde Bene-Alhasan ons uit. “Weten of vapen invloed kan hebben op hartfalen is nuttig bij het opstellen van interventies om de plaag van hartfalen te verminderen.”

Voor deze studie beoordeelden Bene-Alhasan en zijn team gegevens uit elektronische medische dossiers en enquêtes onder meer dan 175.000 Amerikaanse volwassenen uit de All of Us-studie, uitgevoerd door de National Institutes of Health.

Na analyse ontdekten onderzoekers dat mensen die op enig moment in hun leven e-sigaretten gebruikten, 19% meer kans hadden om hartfalen te ontwikkelen dan degenen die nog nooit e-sigaretten hadden gebruikt.

“Dit was geen verrassend resultaat, omdat eerdere onderzoeken hebben laten doorschemeren dat er een risico bestaat op schade bij het gebruik van e-sigaretten,” zei Bene-Alhasan.

“Uit een recente meta-analyse in het tijdschrift NEJM bleek dat vapen het risico op hart- en vaatziekten naast andere ziekten verhoogde. Dierstudies hebben ook veranderingen in het hart gevonden die leiden tot verminderde contractiliteit en ontspanning na blootstelling aan e-sigaretten. Deze veranderingen zijn dezelfde veranderingen die je ziet bij hartfalen”, voegde hij eraan toe.

Verhoogd risico op diastolisch hartfalen

De wetenschappers ontdekten ook dat het gebruik van e-sigaretten de grootste impact had op een bepaald type hartfalen.

In deze studie rapporteren onderzoekers dat het verhoogde risico op hartfalen als gevolg van het gebruik van e-sigaretten statistisch significant was voor diastolisch hartfalen.

Diastolisch hartfalen treedt op wanneer het hart normaal kan pompen, maar de spier te stijf is om zich goed met bloed te kunnen vullen.

Diastolisch hartfalen treedt op omdat de hartspier verzwakt is en de linker hartkamer niet sterk genoeg kan samentrekken om het bloed te verplaatsen.

“Diastolisch hartfalen wordt niet veel begrepen, maar krijgt steeds meer erkenning”, zegt Bene-Alhasan.

“De traditionele medicijnen die worden gebruikt om hartfalen te behandelen, hebben minder sterftevoordelen bij dit soort hartfalen. Als zodanig moet het beheer ervan strategieën omvatten om te voorkomen dat het zich überhaupt ontwikkelt. Weten dat e-sigaretten mogelijk tot dit soort hartfalen kunnen leiden, is belangrijk bij het opstellen van preventieve interventies”, legt hij uit.

Hoe veroorzaakt vapen hartfalen?

Aangezien e-sigaretten en andere vapenproducten als “veiliger” worden beschouwd dan sigaretten, waarom zou het gebruik van een e-sigaret of ander vapenproduct mogelijk het risico op hartfalen vergroten?

‘Veiliger’ is niet hetzelfde als ‘veilig’, Cheng-Han Chen, MD, een gecertificeerde interventionele cardioloog en medisch directeur van het Structural Heart Program van het MemorialCare Saddleback Medical Center in Laguna Hills, CA, die niet betrokken was bij dit onderzoek , vertelde ons.

“We weten uit andere onderzoeken dat nicotine zelf schadelijke effecten op het hart heeft. Vooral bij e-sigaretten is het de nicotine die de efficiënte werking van het hart beïnvloedt en verslechterende cardiovasculaire uitkomsten veroorzaakt. Het korte antwoord is: het is de nicotine. We weten dat de nicotine niet goed voor je is.”
– Cheng-Han Chen, MD

“Het is bekend dat e-sigaretten ook nicotine bevatten en het is bekend dat het roken van sigaretten het risico op hartfalen verhoogt, daarom zullen e-sigaretten dit risico ook vergroten”, zegt Jennifer Wong, MD, een gecertificeerde cardioloog en medisch directeur. van niet-invasieve cardiologie bij het MemorialCare Heart and Vascular Institute van het Orange Coast Medical Center in Fountain Valley, CA, die ook niet bij dit onderzoek betrokken was.

“Er zitten ook aërosolproducten in e-sigaretten die de ademhalingsfunctie kunnen beïnvloeden, en die ook tot verergering van hartfalen kunnen leiden”, zei ze.

“E-sigaretten dragen bij aan ontstekingen en verhogen het lipidengehalte in het bloed. Verhoogde niveaus van lipiden leiden tot atherosclerose, een risicofactor voor veel hart- en vaatziekten, waaronder hartfalen”, voegde Bene-Alhasan eraan toe.

De noodzaak van meer dampgevaar bij het publiek

Bene-Alhasan zei dat artsen hun patiënten bewust moeten maken van dit verband tussen het gebruik van e-sigaretten en een verhoogd risico op hartfalen, evenals van andere bekende verbanden.

“Hoewel er meer onderzoek nodig is, moeten patiënten nog steeds weten wat wij er nu over weten, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen”, vervolgde hij.

Onze bevindingen zouden moeten leiden tot meer onderzoek naar de effecten van vapen. Onze studie heeft enkele beperkingen en idealiter zouden causale studies – gerandomiseerde klinische studies – moeten worden uitgevoerd om onze bevindingen te bevestigen. Er moeten ook onderzoeken worden uitgevoerd bij andere populaties, vooral bij degenen die een hoog risico lopen op het ontwikkelen van hartfalen”, voegde hij eraan toe.

Chen zei dat de resultaten van dit onderzoek bijdragen aan de noodzaak om het publieke bewustzijn van de gevaren van vapen en e-sigaretten te vergroten.

“Deze studie zou moeten leiden tot meer publiekscampagnes en publieke aankondigingen over de veiligheid van e-sigaretten”, zei hij.

Wong vertelde ons dat ze dit onderzoek nuttige informatie vond die ze met patiënten kon delen, vooral wanneer ze hen probeerde voor te lichten over preventieve maatregelen tegen hartfalen.

“Het zou interessant zijn om te zien wat het mechanisme is van de effecten van e-sigaretten op hartfalen en het hart in het algemeen – is het een stijging van de bloeddruk, is het een toename van atherosclerose, of is het meer een ademhalingseffect dat indirect de hersenen beïnvloedt? hart?” voegde ze eraan toe.

Meer weten

Discussion about this post